Kontakt

Vill du veta mer om vad jag erbjuder eller boka en tid?

Fyll i dina uppgifter så ringer jag upp dig så snart jag kan, vanligen senast nästa vardag.

Kontakta mig

Upplägg

Provterapi

För att du så snabbt som möjligt ska kunna bilda dig en uppfattning om mig och det jag erbjuder inleds vanligen varje terapi med ett längre (90 min) samtal. Om det känns bra för dig så bokar vi sedan ett eller flera samtal (à ca 50 min) i taget.

Behandlingslängd

En behandling är vanligen mellan 5-30 gånger men kan vara både kortare och längre. Vi kommer överens tillsammans om ett behandlingsupplägg som utgår ifrån din uppfattning om vad du behöver min hjälp med.

Praktiskt

Lediga tider

För närvarande kan jag erbjuda tider på måndagar.

Avbokningar

När du har bokat en tid har du rätt att avboka den utan kostnad senast ett dygn i förväg. Bokar du av tiden efter det kostar den fullt pris.

Priser

Första besöket

90 minuter. 1900 kr

Efterföljande besök

50 minuter. 1100 kr.

psykolog Maria Andersson

Porträttbild av psykolog Maria Andersson
  • Legitimerad psykolog
  • Certifierad ISTDP-terapeut
  • Flera års erfarenhet ifrån vuxenpsykiatrisk beroendevård och en kortare tid inom primärvård. Arbetar nu som skolpsykolog på gymnasienivå i Borås
  • Goda kunskaper om anknytningsteori, beroendepsykologi, neuropsykologi samt trauma-relaterade tillstånd och symtom

Samtal som lindrar och förändrar

Ibland är livet svårt och kan kännas nästan omöjligt att hantera. Kanske bär du på ångest, självhat, nedstämdhet, sorg som inte går över, dricker för mycket alkohol eller har svårigheter att vara i relation med andra. Kanske är du ensam eller så vill du inte prata med någon du känner om dina problem.

Då kan det vara hjälpsamt att prata med en psykolog.

Det är först när vi blir medvetna om problem som de går att rätta till. En trygg relation gör det enklare att våga och orka vända blicken inåt.

Hos mig får du ett aktivt, intresserat och empatiskt bemötande och vi utgår alltid ifrån vad just du vill ha min hjälp med.

Tillsammans kan vi få syn på dina inre känslomässiga problem och de inlärda omedvetna psykologiska försvar som bidrar till att du inte mår bra. Vår relation kan på så vis bli en effektiv katalysator till positiv förändring.

Mitt sätt att arbeta

Den metod jag vanligen arbetar med heter Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). ISTDP är en modern affektfokuserad psykoterapimetod som bygger på anknytningsteori och psykodynamisk teori. Med affektfokus menas att uppmärksammandet av känslor eller frånvaron av känslor är centralt i behandlingen, tillsammans med symtom på ångest och dina tankar. ISTDP är en metod som ger mycket god möjlighet att anpassa behandlingen efter dina specifika behov och efter hur just du fungerar.

ISTDP är en vetenskapligt beprövad metod som har undersökts i omkring fyrtio randomiserade kontrollerade studier. ISTDP har än så länge vetenskapligt stöd vid de flesta former av psykisk ohälsa såsom depression, ångest, PTSD, beroende, borderline, psykos, bipolaritet och osjälvständighet. Det finns även stöd för behandling av psykosomatiska besvär/medicinskt oförklarade symptom såsom huvudvärk, smärtproblematik, yrsel, illamående och IBS med mera. Om du vill veta mer om ISTDP rekommenderar jag ett besök på svenska föreningen för ISTDP:s hemsida

Mitt grundläggande förhållningssätt är att vårt sätt att vara och fungera på utvecklas i relation till andra, oss själva och till de sammanhang vi befinner oss i. Våra allra tidigaste relationer är emellertid särskilt betydelsefulla men det är också självklart att alla våra livserfarenheter spelar roll. I min grundutbildning till psykolog ingick både psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Under mina år i vuxenpsykiatri och primärvård har jag arbetat parallellt och integrerat med arbetssätt ifrån båda spåren.